Chanuka v před-předvečer Svatého roku milosrdenství

08.12.2015

V neděli 6. prosince na sv. Mikuláše před 16. hodinou jsme s Mílou vstoupili do pražské Jerusalémské synagogy "Hospodinovou branou, skrze ni vcházejí spravedliví" (viz hebrejský text žalmu 118,20 na fotu), abychom se zúčastnili požehnání a zapálení první chanukové svíce a programu s tím spojeného. Všimněte si zapadajícím sluncem ozářených špiček věží synagogy. Ve scela zaplněném prostoru byl po celou dobu programu hluk jako v židovské škole, snad díky účasti velkého množství dětí. Ale atmosféra byla velmi radostná a klidná.

A dnes po dvou dnech otvíral papež František ve Vatikáně Svatou bránu se slovy předchozího verše téhož žalmu (118,19): "Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu." Kéž Církev (ale i Boží lid staré smlouvy) prožívá neuhasitelnou touhu nabízet milosrdenství (z Buly vyhlašující mimořádný Svatý rok milosrdenství).