Česká biblická archeologie

28.11.2019

Už od roku 2012 mají studenti Evangelické teologické fakulty UK příležitost srovnávat poznatky z oblasti studia Starého zákona s jeho konkrétním dějinným pozadím. Díky iniciativě doc. Filipa Čapka, Th.D. mohou jezdit na archeologické naleziště Tel Azeka v Izraeli, kde se podílejí na odkrývání pozůstatků starověkého města.