500 let po vyhnání španělských Židů se středověká Bible vrátí domů

03.11.2019

Britský Guardian píše: V letním dni roku 1476 písař Moše Ibn Zabarah dokončil obrovské a nádherně ilustrované dílo hebrejské Bible, kterou si nechal pořídit syn bohaté židovské rodiny z Galicie na severozápadě Španělska.

"Ať Blahoslavený Pán splní, že ji bude studovat on a jeho děti a děti jeho dětí po všechny generace," napsal.

Bibli, jejíž stránky se hemží draky, opicemi, pávy, složitými geometrickými vzory a mírně vyděšeným Jonášem, který vstoupil do hlavy úst velryby, trvalo vytvořit 10 měsíců.

Ale písařovo přání nebylo splněno. O šestnáct let později bylo španělským Židům - kteří již prožili století pronásledování, jenž vedlo mnohé k převedení na katolicismus - nařízeno králem Ferdinandem a královnou Isabellou, aby opustili zemi.

Vyhoštění uvrhlo rodinu a jejich vzácnou Bibli do exilu. Ze Španělska byla kniha převezena do Portugalska, severní Afriky, Gibraltaru a Skotska a nakonec skončila v Bodleianské knihovně
v Oxfordu
.

Dnes, po 527 letech peripetií, se kniha konečně vrací domů - i když dočasně.