Scriptura Pragensis (3)

aneb biblické verše, které lze potkat v Praze

zpět

Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů
Opatství Emauzy
Vyšehradská 49, Praha 2 (mezi Karlovým nám. a Botanickou zahradou)

Portál bočního vchodu, severní strana -
Lk 24, 29:
Mane nobiscum Domine. = Zůstaň s námi, Pane.

Portál hlavního vchodu kostela -
Jan 10,9: Ego sum ostium. = Já jsem dveře.


Kaple sv. Kříže na 2. nádvoří Pražského hradu
Vlevo, nad sochou sv. Pavla -
1Kor 15,10: Gratia Dei sum id qoud sum et gratia ejus in me vacua non fuit. = Milostí Boží jsem to, co jsem a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo.
Vpravo nad sochou sv. Petra -
Mt 16,18: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. = Ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev.


Kostel sv. Petra Na Poříčí a fara
Biskupská 1137/13, Praha 1 - Nové Město (tram Bílá labuť)

Portál hlavního vchodu kostela -
Mt 16, 19: Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš (rozvážeš) na zemi, bude odmítnuto (rozvázáno) v nebi, a co přijmeš (svážeš) na zemi, bude přijato (svázáno) v nebi.

Výzdoba vrchní části štítu fary -
1Kor 13,13: Víra - naděje - láska


Sbor ČCE Praha 5 - Smíchov
Na Doubkové 8/2040
1Petr 1,25: Slovo Páně zůstává na věky.