Scriptura Pragensis 3

aneb biblické verše, které lze potkat v Praze

zpět

Sousoší sv. Jana Křtitele
Maltézské nám.
Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

Mt 11,11 latinsky, česky a německy:
Inter natos mulierum non surrexit maior Ioanne Baptista. = Mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele (upravený přepis).
ČEP má Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel.

Reliéf vlevo -
Lk 1,40 (Maria) Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Na reliéfu rozenáme Marii a Alžbětu, nad vchodem kněze Zachariáše - a za Marií je kdo? Josef? nějaký služebník? nebo Gabriel?
Vlastní socha Jana Křtitele -
Jan 1, 29 a 36: Hle beránek Boží.
Mt 3,4: Šat z velbloudí srsti. (sr. Mk 1,6)
Reliéf vpravo -
Mk 6,27:
Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, sťal Jana v žaláři.
(sr. Mt 14,10: A dal Jana v žaláři stít.)


Kostel sv. Michaela
Pod Vyšehradem, Praha 4 - Podolí (MAPA)

Vstupní portál -
Lk 24,29: Oni však ho začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi.


Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů
Opatství Emauzy
Vyšehradská 49, Praha 2

Portál bočního vchodu, severní strana (MAPA) -
MANE NOBISCUM DOMINE

Lk 24,29:
Et coegerunt illum, dicentes: Mane nobiscum, quoniam advesperascit, et inclinata est iam dies. Et intravit cum illis. = Oni však ho začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi.

Portál hlavního vchodu kostela (MAPA) -
EGO SUM OSTIUM
Jan 10,9: Ego sum ostium. Ego sum ostium. Per me si quis introierit, salvabitur: et ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet. = Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
Zj 1,8; 21,6; 22,13: Já jsem Alfa i Omega.


Kostel Sacré Coeur (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova)
Holečkova 31, Praha 5 (MAPA)

Mt 11,28: Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis. = Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny.
Mt 11,30:  Iugum e(nim) meum suave (est) et onus meum leve (est). = Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.


Kostel sv. Petra Na Poříčí a fara
Biskupská 1137/13, Praha 1 - Nové Město (MAPA)

Portál hlavního vchodu kostela -
Mt 16,19: Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš (rozvážeš) na zemi, bude odmítnuto (rozvázáno) v nebi, a co přijmeš (svážeš) na zemi, bude přijato (svázáno) v nebi.

Výzdoba vrchní části štítu fary -
1Kor 13,13: Víra - naděje - láska


Kostel sv. Jiří
Hloubětínská, Praha 9 - Hloubětín (MAPA)

Jan 20,19: Pokoj vám. Též Jan 20, 21 a 26
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם


Dům U Zlaté studně
U Zlaté studně 166/4, Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

Jan 4,24: Deus est spiritus: et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare. = Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.


Strahovské nádvoří, Praha 1 - Strahov

- Strahovské nádvoří (MAPA)
Jan 19,5:
Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!"

- Bazilika Nanebevzetí P. Marie (MAPA)
VIDI SUPRA MONTEM SION AGNUM
Zj 14,1: Et vidi: et ecce Agnus stabat supra montem Sion, et cum eo centum quadraginta quattuor millia habentes nomen eius, et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis. = A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.


Evangelický kostel
Korunní 1440/60, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

Kol 3,4 (Kralická): Když se pak ukáže Kristus, život náš, tehdy i vy ukážete se s ním v slávě.
ČEP (a také NA 27) má Kristus, život váš.


Evangelický kostel
Na betonce 668/14, Praha - Radotín (MAPA)

1 Kor 1,23: Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství.


Sbor ČCE Praha 5 - Smíchov
Na Doubkové 8/2040 (MAPA)
1Petr 1,25 (Kralická): Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.
V ČEP je tento citát v 1Petr 1,24.