Přísloví a Kazatel

Př 10,2 nebo 11,4

Starý židovský hřbitov - vstupní brána, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- horní text

צדקה תציל ממות
Př 10,2: Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
11,4: V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.


Př 13,14 nebo 14,27 nebo 16,22

Sloup Nejsvětější Trojice, Malostranské nám., Praha 1 (MAPA)

FONS VITAE
Př 13,14: Lex sapientis fons vitae, ut declinet a ruina mortis. = Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti.
Př 14,27: Timor Domini fons vitae, ut declinet a ruina mortis. = Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.
Př 16,22: Fons vitae eruditio possidentis: doctrina stultorum fatuitas. = Prozíravost je zdrojem života těm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je pošetilost.

Také Žl 36,9


Kaz 7,1

Nový židovský hřbitov - obřadní síň, Izraelská 1, Praha 3 (MAPA)
- jižní štít

טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו
Kaz 7,1:
Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození.