Pavel a Petr

1 Kor 1, 23

Evangelický kostel
Na betonce 668/14, Praha - Radotín (MAPA)

MY KÁŽEME KRISTA.
1 Kor 1,23:
Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství.


1 Kor 13,13

Fara u kostela sv. Petra Na Poříčí, Biskupská 1137/13, Praha 1 - Nové Město (MAPA)
- výzdoba vrchní části štítu fary

Sousoší Naděje, Láska a Víra, Novovysočanská, Praha 9 - Libeň (MAPA)
autor Petr Váňa

VÍRA - NADĚJE - LÁSKA
1Kor 13,13: A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.


1Kor 15,10

Kaple sv. Kříže na 2. nádvoří Pražského hradu (MAPA)
- vlevo, nad sochou sv. Pavla

GRATIA DEI SUM ID QUOD SUM ET GRATIA EJUS IN ME VACUA NON FUIT
1Kor 15,10: Gratia autem Dei sum id, quod sum, et gratia eius in me vacua non fuit, sed abundantius illis omnibus laboravi: non ego autem, sed gratia Dei mecum: = Milostí Boží jsem to, co jsem a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.


Kol 3,4

Evangelický kostel, Korunní 1440/60, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

KRISTUS ŽIVOT NÁŠ. KOL. 4.3.
Kol 3,4 (Kralická):
Když se pak ukáže Kristus, život náš, tehdy i vy ukážete se s ním v slávě.
ČEP (a také NA 27) má "Kristus, život váš."


1 Petr 1,24 (25)

Sbor ČCE Praha 5 - Smíchov, Na Doubkové 8/2040 (MAPA)

SLOVO PÁNĚ ZŮSTÁVÁ NA VĚKY. 1 PETR 1,25.
1Petr 1,25 (Kralická):
Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.
V ČEP je tento citát v 1Petr 1,24.