Židovství pod vlivem helénismu

02.01.2010

V prvním letošním čísle Biblical Archaeology Review je zajímavý článek "Pod vlivem - Helénismus ve starověkém židovském životě" (Goodman, Peter, "Under the Inflience - Hellenism in ancient Jewish life", Biblical Archaeology Review, Jan/Feb 2010, 60-67, 84).

Článek pojednává o vlivu řecké kultury na židovství od doby vlády Alexandra Velikého (4. stol. před Kr.) do pozdně římské doby. A ani hrdinné povstání Makabejských proti nejhrubším formám helénizace, jak nám je popisují knihy deuterokanonické Makabejské nebo Josephus Flavius (viz svátek Chanuka), nezabránilo prolínání kultur po mnoho století.

Jako příklad z pozdní doby římské uvádí autor mozaiku ze synagógy v Bejt Afa (pod pohořím Gilbóa nedaleko Bejt Še'an), která byla objevena v roce 1929 na území místního kibucu.

Zvěrokruh v synagóze (tato není jediná) - to je teda síla! A což teprve bůh Helios řídící svou kvadrigu v jeho středu! Vždyť by tu správně nemělo být podle Tóry ani zobrazení biblického příběhu o obětování Izáka Abrahámem!

Vliv helénismu (a také křesťanství!) je nesporný, ovšem výsledný obraz po bližším zkoumání není tak (z pohledu judaismu) hrozný. Helios je podle odborníků nejspíš metaforou Boha YHWH ( viz např. Dt 4,24 "Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající"). A zvěrokruh má u jednotlivých výsečí v hebrejštině názvy měsíců nikoliv znamení.

Návštěvu bývalé synagógy v Bjet Alfa vřele doporučuji. Mozaika ze 6. století po Kr. (viz foto) se nyní nachází uvnitř budovy. Její prohlídka je doplněna multimediální prezentací přímo na místě (krátký film, dílem hraný, dílem dokument, se současným nasvěcováním příslušných částí mozaiky).


Bjet Alfa - vítejte.