Lze ověřit biblickou zprávu o zemětřesení?

07.01.2019

Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením. (Ámos 1,1 ČEP)

Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až
k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uzijáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože.
(Zachariáš 14,5 ČEP)

Je vzácné najít důkazy podporující biblické vyprávění. Tisíce let po události může být těžké určit příčiny zkázy. Válka nebo zemětřesení jsou právě dvě možnosti, které nás napadnou, když objevíme důkazy těžké destrukce. Těmito slovy začíná článek "Fact-checking the Book of Amos: There Was a Huge Quake in Eighth Century B.C.E." 3. ledna v deníku Haaretz.

Na základě výsledků práce geologů (zjišťování deformací vrstev, na kterých se nachází Mrtvé moře) a archeologů (Lachiš, Hazor, ...) lze údajně tvrdit, že zemětřesení uvedené
v knize Ámos proběhlo cca v roce 760 před Kr. a lze ho odlišit od destrukce způsobené Asyřany (zemětřesení bylo ničivější).

Svatá země neboli biblická Syropalestina je pověstná častými zemětřeseními. Jejich hezký přehled má BibleWorks.com.

Z míst tam uvedených jsem kromě návštěv Bejt Še'an (horní foto)  a Bejt Alfa zahlédl též z autobusu pevnost Nimrod v severní Galilei. Pevnost z 13. století byla poškozena zemětřesením v roce 1759.

Pevnost Nimrod
Pevnost Nimrod